+41762829008 info@radiofoleja.com

100% RADIO SHQIPTARE

RADIO
FOLEJA

Radio e Mbar Shqiptare Radio pë të Gjitha Moshat

Mobil

+41 76 282 90 08

E-Mail

info@radiofoleja.com

Vendi

Dietikon, Cyrrih

Vërejtje

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve shkrimit VËREJ, VËREHET.
2. Vështrim i kujdesshëm e i ngulur për një kohë të gjatë te dikush a te diçka; vëmendje, kujdes i përqendruar. E pa me vërejtje. Na tërhoqi vërejtjen na ra në sy, na tërhoqi vëmendjen; na bëri përshtypje.
3. Përfundim i përgjithshëm a i veçantë kritik që nxirret gjatë shqyrtimit a studimit të diçkaje dhe që i jepet dikujt, zakonisht për të bërë ndonjë ndreqje a rregullim; mendim kritik i shprehur me ndonjë shënim anash në një tekst të shkruar ose i shprehur me gojë në kontakt etj. Vërejtje e drejtë. Vërejtjet e në radio në chat. Vërejtjet e kritikëve. Vërejtje me web. Kam vërejtje. Bëri një vërejtje. Marr parasysh vërejtjet.
4. Këshillë a udhëzim që i jepet dikujt për t’i ndrequr një të metë a një gabim, qortim; masë disiplinore (me gojë ose me shkrim) që merret ndaj dikujt për të meta e gabime në punë ose për sjellje e veprime jo të mira. Vërejtje e lehtë (e rëndë). Vërejtje me paralajmërim. Vërejtje me shënim në sjellje. I hoqi (i tërhoqi) vërejtje e qortoi.
Nën vërejtje përkohësisht në gjendje përjashtim, nën vëzhgim të veçantë.

NA SHKRUAJ VËREJTJE
NA SHKRUAJ KRITIKA

NA SHKRUAJ SUGJERIME